Aankondiging: SportAmerika Football Pool 2013

Door

pool600
Het NFL-seizoen staat op het punt van beginnen, dus de SportAm Football Pool is terug van weggeweest!

Ook dit jaar kunnen lezers van SportAmerika.nl weer strijden tegen elkaar om zo uit te maken wie de beste NFL Glazen Bol kijker is.

Elke week is er een nieuwe ronde en we hebben voor de volgende indeling gekozen:

 • Elke woensdag om 11.00 start van de nieuwe ronde
 • Elke donderdag om middernacht de deadline voor de voorspellingen
 • Elke dinsdag om 11.00 de uitslag van de vorige ronde

Dat betekent dus dat de eerste ronde MORGEN al van start gaat. Hoe je mee kunt doen lees je dan. We hebben wel alvast de spelregels en het spel van dit jaar uitgelegd:

Dit jaar hebben we de opzet van het spel weer iets gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Wij zijn van mening dat de wijzigingen tot een vereenvoudigde spelopzet heeft geleid; voor zowel deelnemers als organisatie.

Football Pool Rule Book
Voorafgaand aan iedere speelweek van het reguliere seizoen en de play-offs van de NFL stellen wij een vragenlijst op. Dit betekent dat er in totaal 21 vragenlijsten worden opgesteld. De vragenlijsten hebben iedere week dezelfde onderstaande opzet:

 • Vraag 1 t/m 3: Pick the winner. De organisatie selecteert iedere week 3 interessante wedstrijden. Deelnemers wordt gevraagd de winnaar van de wedstrijd aan te wijzen. Per goede voorspelling verdienen deelnemers 40 punten.
 • Vraag 4: Upset alert. De organisatie selecteert iedere week 3 underdogs. Deelnemers wordt gevraagd minimaal 1 en maximaal 3 upsets aan te wijzen. Voor 1 goede upset verdienen deelnemers 30 punten, voor 2 goede upsets 75 punten en voor 3 goede upsets 150 punten. Echter, wanneer minimaal 1 upset verkeerd wordt voorspeld, verdient de deelnemer geen punten.
 • Vraag 5: Lock of the week. Deelnemers wordt gevraagd minimaal 1 en maximaal 5 winnende teams aan te wijzen. Voor 1 goede voorspelling verdienen deelnemers 10 punten, voor 2 goede voorspellingen 30 punten, voor 3 goede voorspellingen 60 punten, voor 4 goede voorspellingen 100 punten en voor 5 goede voorspellingen 150 punten. Echter, wanneer minimaal 1 voorspelling verkeerd is, verdient de deelnemer geen punten.
 • Vraag 6: Milestone tracker. De organisatie zoekt iedere week welke NFL-spelers dichtbij het bereiken van een mijlpaal (milestone) zijn en selecteert hier 1 speler van. De deelnemers wordt gevraagd of de desbetreffende speler de milestone in de aankomende zal bereiken of niet. Voor een goede voorspelling verdienen deelnemers 30 punten.
 • Vraag 7: Through the air. De organisatie selecteert iedere week een drietal quarterbacks. Deelnemers wordt gevraagd minimaal 1 en maximaal 3 quarterbacks aan te wijzen, die naar hun verwachting meer dan 300 passing yards in hun wedstrijd zullen werpen. Voor 1 goede voorspelling verdienen deelnemers 20 punten, voor 2 goede voorspellingen 50 punten en voor 3 goede voorspellingen 100 punten. Echter, wanneer minimaal 1 voorspelling verkeerd is, verdient de deelnemer geen punten.
 • Vraag 8: On the ground. De organisatie selecteert iedere week een drietal running backs. Deelnemers wordt gevraagd minimaal 1 en maximaal 3 running backs aan te wijzen, die naar hun verwachting voor meer dan 80 rushing yards in hun wedstrijd zullen rennen. Voor 1 goede voorspelling verdienen deelnemers 20 punten, voor 2 goede voorspellingen 50 punten en voor 3 goede voorspellingen 100 punten. Echter, wanneer minimaal 1 voorspelling verkeerd is, verdient de deelnemer geen punten.
 • Vraag 9: Catch. De organisatie selecteert iedere week een drietal receivers. Deelnemers wordt gevraagd minimaal 1 en maximaal 3 receivers aan te wijzen, die naar hun verwachting meer dan 80 receiving yards in hun wedstrijd op hun naam zullen schrijven. Voor 1 goede voorspelling verdienen deelnemers 20 punten, voor 2 goede voorspellingen 50 punten en voor 3 goede voorspellingen 100 punten. Echter, wanneer minimaal 1 voorspelling verkeerd is, verdient de deelnemer geen punten.
 • Vraag 10: Defense. De organisatie selecteert iedere week een drietal defensieve spelers. Deelnemers wordt gevraagd minimaal 1 en maximaal 3 defensieve spelers aan te wijzen, die naar hun verwachting 1 of meer sacks of interceptions voor hun rekening nemen. Voor 1 goede voorspelling verdienen deelnemers 20 punten, voor 2 goede voorspellingen 50 punten en voor 3 goede voorspellingen 100 punten. Echter, wanneer minimaal 1 voorspelling verkeerd is, verdient de deelnemer geen punten.
 • Vraag 11: Superbowl picker. Deelnemers wordt iedere week gevraagd naar hun favoriet voor het winnen van de Superbowl. Deelnemers mogen iedere week een ander team aanwijzen, maar zij mogen ook 21 weken lang vasthouden aan hetzelfde team. Nadat de winnaar van de Superbowl bekend is, bekijkt de organisatie of en wanneer deelnemers de winnaar goed hebben voorspeld. Deelnemers die de winnaar van de Superbowl in week 1 goed hebben voorspeld, verdienen 105 punten, deelnemers die de winnaar van de Superbowl in week 2 goed hebben voorspeld, verdienen 100 punten, enzovoorts. Stel dat een deelnemer de winnaar van de Superbowl vanaf week 1 iedere week goed heeft voorspeld, dan ontvangt die deelnemer aan het eind van het spel een bonus van 1.160 punten.

Om goed van start te gaan, zal de vragenlijst voor speelweek 1 meer vragen bevatten. Deze vragen hebben betrekking op voorspellingen voor het hele seizoen. De punten welke via deze vragen kunnen worden behaald, zullen aan het eind van het seizoen bij het totaal aantal punten van de deelnemers worden toegevoegd. Door een gebrek aan wedstrijden zullen de vragenlijsten gedurende de play-offs deels anders worden ingericht. Het karakter van de vragen zal wel gewaarborgd blijven.

Elke woensdag voorafgaand aan een speelweek wordt het formulier om de vragen te beantwoorden op de website van SportAmerika gepubliceerd. Daarnaast zullen alle deelnemers ter herinnering een e-mail ontvangen. Het formulier dient op de donderdagavond voorafgaand aan de speelweek om 23.59 uur te zijn ingediend. Wanneer een formulier niet of te laat wordt ingediend, verdient de deelnemer die speelweek geen punten.

Klassementen
Wekelijks wordt het klassement opgesteld en op de website van SportAmerika gepubliceerd. De scores en statistieken van www.nfl.com zijn leidend voor het bepalen van de juiste antwoorden op de vragenlijsten. Aan het eind van het seizoen worden een drietal klassementen opgesteld.

Het eerste en belangrijkste klassement betreft de rangschikking van alle wekelijkse punten en de bonuspunten voor de Superbowl picker en de seizoensvoorspellingen voor week 1 bij elkaar opgeteld. De deelnemer met de meeste punten is de winnaar van de SportAm Football Pool.
Het tweede klassement betreft de rangschikking van alle punten behaald in de play-offs. De deelnemer met de meeste punten in dit klassement mag zich Mr. of Miss Clutch noemen.

Het derde klassement betreft de rangschikking van alle punten behaald met de bonuspunten voor de Superbowl picker en de seizoensvoorspellingen voor week 1 bij elkaar opgeteld. De deelnemer met de meeste punten in dit klassement mag zich Mr. Nostradamus noemen.

Daarnaast zullen wij proberen om diverse statistieken bij te houden en te publiceren.

Door: Bjorn van der Wal, Renske Vera Talstra, Darch en ondergetekende

3 Reacties
 1. Georg Kramer 7 jaar ago

  Hoe meld je je aan?

 2. sven hamer 7 jaar ago

  Maar wat is nu het verschil tussen klassement 1 en 3?

 3. Renske Vera Talstra 7 jaar ago

  Het verschil tussen klassement 1 en 3 is dat we bij klassement 1 kijken naar echt alle behaalde punten. Dat betekend alle wekelijkse klassementen, de seizoensvoorspellingen (de extra vragen in ronde 1) en de superbowlpick (de wekelijkse vraag wie de superbowl gaat winnen. Kortom alle punten die door de deelnemers te behalen vielen. Bij klassement 3 kijken we naar de seizoensvoorpellingen (extra vragen in ronde 1) en de superbowlpick. Dat betekend dat we daar echt alleen de langetermijn voorspellingen in meenemen en niet de punten die nu wekelijks behaald kunnen worden.

Comments are closed.

Ook leuk om te lezen